Saglabāt

Jūs tagad pametat mājas lapu www.dzemdesmioma.lv. Saites uz citām tīmekļa vietnēm tiek nodrošinātas kā resurs mūsu apmeklētājiem.

Gedeon Richter neuzņemas atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu.

15b5fdc13c
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer%2Femc2pdc-admin.php
025a0d3ec6
4317
1
APSTIPRINĀT
NORAIDĪT
https://pacientiem.dzemdesmioma.lv/
shortcode_only
1
1

TIKAI VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.

Lai apstiprinātu, ka esmu veselības aprūpes speciālists, nospiediet pogu “APSTIPRINĀT”

APSTIPRINĀT NORAIDĪT

Esmya® klīniskie pētījumi un attīstība

Par PEARL (PGL4001 efektivitātes novērtējums simptomu mazināšanā dzemdes Leiomiomas dēļ) pētījumiem

Klīniskie pētījumi & attīstība

Par PEARL pētījumiem (PGL4001’s Efficacy Assessment in Reduction of Symptoms Due to Uterine Leiomyomata- Dzemdes leiomiomu izraisītu simptomu samazināšanās efektivitātes izvērtējums)

PEARL I, PEARL II, PEARL III un III pagarinājums, PEARL IV un Phase III klīniskie pētījumi galvenokārt tika veikti Eiropā, un visi tika pabeigti līdz noteiktajam termiņam. Šie četri pētījumi iekļāva sievietes pirms menopauzes ar simptomātiskām dzemdes miomām ar raksturīgu smagu asiņošanu un kuras bija piemērotas ķirurģiskas operācijas veikšanai42,43,44,45,7.

Oktobris, 2008 – augusts, 2010

PHASE III pētījums-
(PEARL I)

nejaušināts, paralēlās grupās, dubultakls, placebo kontrolēts, III fāzes pētījumā iekļautas 241 paciente, PEARL I galvenais mērķis bija pierādīt ulipristāla acetāta augstāku efektivitāti smagas dzemdes asiņošanas samazināšanā un kopējā miomas mezglu apjoma samazināšanā pirms ķirurģiskas operācijas salīdzinājumā ar placebo.

Oktobris, 2008 – augusts, 2010

PHASE III study-
(PEARL II)

Nejaušināts, paralēlās grupās, dubultakls, atklāts  fāzes III pētījums, kura mērķis salīdzināt ulipristāla acetātu ar injekcējamu Gonadotropā atbrīvotājhormona (GnRH) agonistu (leiprolīda acetātu). Pētījumā iesaistītas 307 pacientes.

Jūlijs, 2010 – janvāris, 2014

PHASE III –
(PEARL III +PEARL III pagarinājums)

PEARL III un tā pagarinājums bija ilgtermiņa fāzes III, multicentrisks, dubultakls, atklāts UPA pētījums,
Atklāts, placebo kontrolēts ar dubultaklu progestīna ārstēšanu (noretisterona acetāts (NETA) pēc katra ārstēšanas kursa izpētot histoloģiskas endometrija izmaiņas un nākamo mēnešreižu iestāšanos un stiprumu periodā bez medikamentiem.

Jūnijs, 2012 – janvāris, 2015

PHASE III –
(PEARL IV)

PEARL IV bija III fāzes mulitcentrisks, nejaušināts, dubultakls, paralēlām grupām, ilgtermiņa pētījums, kurā tika pētīts ulipristāla acetāta (ESMYA®) 5mg un 10 mg devu (reizi dienā) drošums un efektivitāte dzemdes miomu ārstēšanā

Atsauces

 • 480 Atsauce 7 - Donnez J, et al. Fertil Steril 2016;105(1):165-173. e4 [PEARL IV PART 2]
 • 2910 Atsauce 42 – Donnez J., et al. “Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery.” N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):409-20. [PEARL I]
 • 2909 Atsauce 43 – Donnez J., et al. “Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids.” N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):421-32. [PEARL II]
 • 2908 Atsauce 44 – Donnez J, et al. Long-term treatment of uterine fibroids with Ulipristal Acetate. Fertil Steril 2014;101(6):1565-1573. [PEARL III]
 • 2907 Atsauce 45 – Donnez, J. et al. “Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids”. Fertil Steril 2015; 103(2):519-27 [PEARL IV, Part 1]

PEARL I

Ulipristāla Acetāts pret placebo dzemdes miomu ārstēšanā pirms ķirurģiskas operācijas43

Publications
Jacques Donnez, M.D., Ph.D., Tetyana F. Tatarchuk, M.D., Ph.D., Philippe Bouchard, M.D., Lucian Puscasiu, M.D., Ph.D., Nataliya F. Zakharenko, M.D., Ph.D., Tatiana Ivanova, M.D., Ph.D., Gyula Ugocsai, M.D., Ph.D., Michal Mara, M.D., Ph.D., Manju P. Jilla, M.B., B.S., M.D., Elke Bestel, M.D., Paul Terrill, Ph.D., Ian Osterloh, M.Sc., M.R.C.P., and Ernest Loumaye, M.D., Ph.D., for the PEARL I Study Group

N Engl J Med 2012; 366(5): 409-420

Pētījuma mērķis
Pierādīt ulipristāla acetāta (UPA), lietojot kopā ar dzelzi, augstāku efektivitāti smagas dzemdes asiņošanas samazināšanā un kopējā miomas mezglu apjoma samazināšanā pirms ķirurģiskas operācijas salīdzinājumā ar placebo, lietojot to kopā ar dzelzi.

PEARL I pētījuma uzbūve
Fāzes III, nejaušināts, paralēlās grupās, dubultakls, placebo kontrolēts, multicentrisks pētījums, kurā iesaistītas pacientes ar dzemdes miomu simptomātiku.

Visām pacientēm skīningā uzrādīja Hb < 10,2 g/dl, un viņām papildus pētījuma zālēm bija jālieto 80 mg dzelzs perorāli.

Efektivitāte

 • 90% gadījumu sievietēm, kuras saņēma Esmya® 5mg (UPA 5mg ) tika kontrolēta asiņošana.13 nedēļā, dzemdes asiņošanas kontrole tika panākta 91% (PBAC vērtība <75) un 92% pacienšu, kuras attiecīgi saņēma Esmya 5mg un 10 mg, salīdzinājumā ar 19%, kuras saņēma placebo ((P<0.001).
 • 73% pacienšu, kuras lietoja UPA, pirmajos 2 mēnešos iestājās amenoreja(PBAC vērtība ≤ 2). Amenorejas rādītāji bija 73%, 82% un 6% attiecīgi lietojot Esmya 5mg UPA, 10mg un placebo.
 • Amenoreja iestājās 10 dienu laikā 50% pacienšu, kuras saņēma Esmya 5mg, un 70%, kuras saņēma Esmya 10 mg.
 • Ievērojama, klīniski nozīmīga dzemdes miomu apjoma samazināšanās līdz 13. nedēļai. Dzemdes miomu kopējā apjoma mediānas samazinājums bija -21%, -12% un +3% attiecīgi trijās pētījuma grupās (P=0.002 Esmya® 5mg vs. placebo, P=0.006 UPA 10mg# vs. placebo)
 • Dzīves kvalitātes uzlabošanās un ievērojams sāpju samazinājums, mērot pēc VAS skalas.

Drošība un panesamība

 • Nevēlamu blakusparadību rādītājs bija līdzvērtīgs visās trijās pētījuma grupās.
 • Izplatītākās novērotās blakusparādības, kuras saistīja ar UPA lietošanu, bija galvassāpes, sāpes, diskomforts vai krūšu jutīgums, taču šīs blakusparādības netika novērotas ievērojami biežāk, kā lietojot placebo.
 • Biežāk nekā pacientēm, kuras saņēma placebo, tika novērotas nefizioloģiskas endometrija izmaiņas (PAEC) pacientēm, kuras lietoja ulipristāla acetātu, taču šīs izmaiņas 6 mēnešus pēc ārstēšanas kursa, kad tika veiktas pārbaudes, bija izzudušas.

Atsauces

 • 2909 Atsauce 43 – Donnez J., et al. “Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids.” N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):421-32. [PEARL II]

PEARL II

Ulipristāla acetāts v.s. leiporīda acetātam dzemdes miomu ārstēšanā43

Publikācijas
Jacques Donnez, M.D., Ph.D., Janusz Tomaszewski, M.D., Ph.D., Francisco Vázquez, M.D., Ph.D., Philippe Bouchard, M.D., Boguslav Lemieszczuk, M.D., Francesco Baró, M.D., Ph.D., Kazem Nouri, M.D., Luigi Selvaggi, M.D., Krzysztof Sodowski, M.D., Elke Bestel, M.D., Paul Terrill, Ph.D., Ian Osterloh, M.R.C.P., and Ernest Loumaye, M.D., Ph.D., for the PEARL II Study Group

N Engl J Med 2012; 366(5): 421-432

Pētījuma mērķis
Pierādīt ulipristāla acetāta (UPA) līdzvērtīgu efektivitāti Gonadotropā atbrīvotājhormona (GnRH) agonistam smagas dzemdes asiņošanas, kuru izraisa miomas, samazināšanā pirms ķirurģiskas operācijas. Kopējais primārais drošības mērķis bija pierādīt UPA augstāku drošuma un efektivitātes pakāpi salīdzinājumā ar GnRH agonistiem, kas attiecas uz seruma estradiola līmeni ārstēšanas kursa noslēgumā (13. nedēļa) un pacientu proporciju ar vidējiem līdz smagiem karstuma viļņiem ārstēšanas laikā.

PEARL II pētījuma uzbūve
Fāze III, nejaušināts, paralēlās grupās, dubultakls, dubultaizstāts, aktīvi salīdzinoši-kontrolēts, multicentrisks pētījums, kurā UPA tika salīdzināts ar GnRH 3,7mg leiprolīda acetāta injekciju reizi mēnesī.

Efektivitāte 

 • Dzemdes asiņošana tika kontrolēta 90% pacientēm, kuras saņēma Esmya® 5mg, salīdzinājumā ar 98%, kuras saņēma UPA 10 mg un 89%, kuras saņēma GnRH agonistu.
 • Smaga asiņošana tika kontrolēta ievērojami ātrāk pacientēm, kuras saņēma Esmya 5mg vai UPA 10 mg salīdzinājumā ar tām, kuras saņēma GnRH agonistu ( P<0.001 salīdzinot abus).
 • Mediānas laiks līdz amenorejai bija 7 dienas pacientēm, kuras saņēma Esmya 5mg, 5 dienas pacientēm, kuras saņēma UPA 10 mg un 21 diena, kuras saņēma GnRH agonistu.
 • Visās terapijas grupās tika novērots 3 lielāko miomu apjoma samazinājums. Mediānas samazinājums 13.nedēļā bija 36%, 42% un 53% attiecīgi UPA 5mg, UPA 10mg un GnRH pacientēm.
 • Pacientēm, kurām netika veikta histerektomija vai miomektomija, salīdzinājumā ar GnRH agonistu UPA uzrādīja noturīgāku dzemdes miomu samazinājuma efektu līdz pat 6 mēnešiem pēc ārstēšanas kursa..

Drošība un panesamība

 • Mediānas estradiola līmenis 13. nedēļā saglabājas vidēji 60-65 pg/mL robežās abās UPA grupās, bet ar GnRH agonistu tas samazinājās līdz pēcmenopauzes līmenim (25.0 pg/mL).
 • Vidēju smagu līdz smagu karstumu viļņu biežums bija ievērojami zemāks, lietojot Esmya 5mg vai UPA 10mg salīdzinājumā ar GnRH agonistu: <11% salīdzinot ar GnRH agonistu (40%) (P<0.001 abiem salīdzinājumiem).
 • Ievērojamas endometrija sabiezējuma atšķirības bija vērojamas 13.nedēļā salīdzinot UPA grupas ar GnRH agonista grupu (p < 0.001 abiem salīdzinājumiem), proti, 9,4 mm un 10,1 mm attiecīgi Esmya® 5mg un UPA 10mg salīdzinājumā ar 5,1 mm GnRH agonista grupu.

Atsauces

 • 2909 Atsauce 43 – Donnez J., et al. “Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids.” N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):421-32. [PEARL II]

PEARL III + PEARL III pagarinājums

Dzemdes miomu ilgtermiņa ārstēšana ar ulipristāla acetātu44

Publikācijas
Jacques Donnez, M.D., Francisco Vázquez, M.D., Janusz Tomaszewski, M.D., Kazem Nouri, M.D., Philippe Bouchard, M.D., Bart C. J. M. Fauser, M.D., David H. Barlow, F.R.C.O.G., Santiago Palacios, M.D., Olivier Donnez, M.D., Elke Bestel, M.D., Ian Osterloh, M.R.C.P., and Ernest Loumaye, M.D.,
PEARL III and the PEARL III extension study;

Fert and Sterility 2014;101:1565-1573.

Pētījuma mērķis
Izpētīt ulipristāla acetāta (UPA) efektivitāti un drošumu simptomātisku dzemdes miomu ārstēšanā ilgtermiņā.

PEARL III pētījuma + pagarinājuma uzbūve
PEARL III un tā pagarinājums bija ilgtermiņā fāzes III, multicentrisks, atklāts UPA pētījums, atklāts un placebo kontrolēts ar progestīna lietošanu pēc katra ārstēšanas kursa ar ulipristāla acetātu.

Efektivitāte

 • Dzemdes asiņošanas kontrole saglabājās lielākajai daļai sieviešu (80-90%), kuras saņēma ārstēšanu ar atkārtotiem kursiem.
  • ~80% sasiedza amenoreju pirmā ārstēšanas kursa laikā, skaits pieauga līdz ~90% atkārtotajos ārstēšanas kursos.
  • Amenoreja tika sasniegta pēc mediānas 4, 2, 3 un 3 dienā attiecīgi pēc1.,2.,3.un 4. ārstēšanas kursa.
 • Sāpes samazinājās un saglabājās zemākajā līmenī visu ārstēšanas kursu laikā.
 • Dzīves kvalitates rādītāji norādīja uz ievērojamu kritumu līdz QoL bāzes līmenim, taču vidējie rādītāji bija veselu pētījuma dalībnieču robežās katra ārstēšanas kursa noslēgumā un uzlabojumi lielākoties saglabajās arī trīs mēnešus pēc pēdējā ārstēšanas kursa, kad tika veiktas kontroles pārbaudes‡§.
 • • Mediānas samazinājums no sākumpunkta trīs lielāko miomas mezglu apjomā bija 45%, -63%, -67% un -72% pēc attiecīgi 1., 2. , 3. and 4. ārstēšanas kursa.

Drošums un panesamība

 • Nevēlamās blakusparādības pēc raksturojuma bija vieglas vai vidēji smagas un līdz ar nakamajiem ārstēšanas kursiem nepalielinājās.
 • Pētījuma laikā visbiežāk ziņotās blakusparādības bija galvassāpes un nazofaringīts, lai gan ar katru ārstēšanās kursu gadījumu skaits samazinājās.
 • Smagas nevēlamas blakusparādības tika novērotas tikai 3,8 procentiem pacienšu pirmā ārstēšanas kursa laikā. Tikai vienai pacientei ārstēšanas izraisītu nevēlamu blakusparadību ( TEAE) dēļ tika pārtraukta ārstēšana.
 • Pārejošs endometrija sabiezinājums tika novērots < 19% sieviešu pēc katra ārstēšanas kursa.
 • Netika ziņots par nevienu endometrija hiperplāzijas vai adenokarcinomas gadījumu kādai no pacientēm kādā no ārstēšanas posmiem.
 • • Visas endometrija biopsijas uzrādīja audzeju histoloģiju bez hiperplāzijas; NETA neietekmēja miomas mezglu izmērus vai endometrija histoloģiju.

† Amenoreja tiek definēta kā ≥35 dienas ilgstošs periods bez asiņošanas (pieļaujama viena diena ar smērēšanos).
‡ Dzīves kvalitāte tika mērīta ņemot vispārējo EQ-5D aptauju un aptauju par Dzemdes miomu simptomiem un ar veselību saistītu dzīves kvalitāti (UFS-QoL).
§ Sāpju skala tika mērīta ņemot saīsināto McGill sāpju aptauju.

Atsauces

 • 2908 Atsauce 44 – Donnez J, et al. Long-term treatment of uterine fibroids with Ulipristal Acetate. Fertil Steril 2014;101(6):1565-1573. [PEARL III]

PEARL IV

Atkārtotas ulipristāla acetāta lietošanas efektivitāte un drošums dzemdes miomu ārstēšanā45 
Dzemdes miomu medikamentoza ārstēšana ilgtermiņā

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izvērtēt 12 nedēļu (3 mēnešu) atkārtota ārstēšanas kursa efektivitāti un drošumu, lietojot 5 mg un 10mg UPA (ulipristāla acetāta)dzemdes miomu intermitējošai ārstēšanai.

PEARL IV uzbūve

 • Multicentrisks, nejaušināts, dubultakls fāzes III klīnisks pētījums par simptomātisku dzemdes miomu ārstēšanu ilgtermiņā ar UPA 5 mg un 10mg reizi dienā
 • 12 nedēļu ārstēšana ar 4 ārstēšanas kursiem ar ulipristāla acetātu
 • Iesaistītas 451 pacientes
 • Galvenais pētījums par Esmya® intermitētu lietošanu

Adaptēts no Donnez 2015, presē7 UPA, ulipristāla acetāts

PEARL IV: Primārais efektivitātes galamērķis

 • Procentuāli amenoreja pētījuma dalībniecēm visu četru UPA kursu beigās7

PEARL IV: Sekundārie galamērķi

Pacientes ar amenoreju Pacientes % ar amenoreju katra ārstēšanās kursa beigās
Amenorejas laiks Mediānas laiks līdz amenorejai katra individuālā ārstēšanas kursa laikā
Pacientes ar kontrolētu asiņošanu Pacientes % ar kontrolētu asiņošanu katra individuālā ārstēšanas kursā pēdējo 56 dienu laikā
Pacientes % ar kontrolētu asiņošanu visu četru ārstēšanās kursu noslēgumā
Miomas apjoms Izmaiņas no sākumstadijas trīs lielāko miomas mezglu un dzemdes apjomā
Dzīves kvalitāte QoL Izmaiņas dzīves kvalitātē no sākumstadijas (UFS-QoL un EQ-5D)
Sāpes Izmaiņas no sākumstadijas sāpēs (VAS)

EQ-5D, EuroQol 5-dimensiāla veselības stāvokļa aptauja
UFS-QoL, Dzemdes miomu simptomu un dzīves kvalitātes aptauja
UPA, ulipristāla acetāts
VAS, vizuāla analoga skala

PEARL IV: Galvenie kritēriji, lai iesaistītos pētījumā

Pirms menopauzes sievietes vecumā no 18 līdz 50 gadiem
Vismaz viens dzemdes miomas mezgls 3-12 cm diametrā (neviens >12 cm diametrā)
Regulārs menstruālais cikls 22−35 dienu garumā (FSH ≤ 20 mIU/mL)
Ķermeņa masas indekss 18–40 kg/m2
Augstākā robeža dzemdes apjomam līdzvērtīga grūtniecības 16 nedēļai
Smaga dzemdes asiņošana (PBAC >100)

FSH, folikulu stimulējošs hormons
PBAC, ilustrējoša asins novērtējuma tabula

PEARL IV: Pamata/sākumstadijas raksturojums

Raksturojums (pilna analīze) Esmya® (UPA 5 mg/dienā) (N=228) UPA 10 mg/dienā (N=223)
Vidējais vecums, gadi (SD) 41.6
(5.4)
41.4
(5.1)
Etniskā izcelsme, n (%) baltā 211
(92.5)
214
(96.0)
melnā 12
(5.3)
8
(3.6)
cita 4
(1.8)
1
(0.4)
Nav ziņots 1 (0.4) 0
Vidējais svars, kg (SD) 69.2
(12.7)
70.0
(12.8)
Vidējais ĶMI , kg/m2 (SD) 25.2
(4.1)
25.3
(4.5)

Adaptēts no Donnez 2015, presē 7

Efektivitāte

 • Amenoreja†1 tika sasniegta 71.8%, 74.1%, 73.3%, un 69.6% gadījumu Esmya® 5 mg grupā un 82.6%, 82.2%, 78.3%, un 74.5% gadījumu 10 mg grupā, attiecīgi 1., 2., 3. un 4. arstēšanas kursa laikā.
  • Amenoreja tika sasniegta ar mediānu 4-6 dienas abās grupās ārstēšanas kursu laikā.
 • Pacienšu skaits procentos ar kontrolētu asiņošanu†2 pēdējo 56 dienu laikā pēc individuāliem ārstēšanas kursiem bija no 73.3% līdz 93.4% abās ārstēšanas grupās.
 • Sāpes samazinājās un bija zemākā līmenī visu ārstēšanās kursu laikā un arī no ārstēšanas brīvajos periodos sāpju līmenis neatgriezās sākuma pozīcijās.
 • Dzīves kvalitates rādītāji norādīja uz ievērojamu kritumu līdz QoL bāzes līmenim, taču vidējie rādītāji bija veselu pētījuma dalībnieču robežās katra ārstēšanas kursa noslēgumā un uzlabojumi lielākoties saglabajās arī trīs mēnešus pēc pēdējā ārstēšanas kursa, kad tika veiktas kontroles pārbaudes ‡§.
 • Klīniski nozīmīgs trīs lielāko miomas mezglu samazinājums ≥ 25% apjomā tika ziņots pēc katra ārstēšanas kursa. Abās grupās procentuāli pieauga subjektu skaits ar klīniski nozīmīgu samazinājumu sākot ar 1.ārstēšanas kursu līdz 4.ārstēšanas kursam. 5mg grupā pieaugums procentuāli bija no 62.3% pēc 1.ārstēšanas kursa līdz 78.1% pēc 4.ārstēšanas kursa. Līdzīgi 10 mg grupā procentuālais pieaugums bija no 66.5% līdz 80.5%..
 • Tālākas pārbaudes uzrādīja, ka pēc četriem ārstēšanas kursiem 73.5% no visām pacientēm miomas mezglu apjoma samazinājums bija ≥ 25% un bija amenoreja.

Drošums un panesamība

 • Lielākajai daļai (97.6%) blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas un tas nepieauga ar katru nākamo ārstēšanas kursu (≤ 11% abos gadījumos).
  • Visbiežāk sastopamās blakusparādības pētījuma ietvaros bija galvassāpes un karstuma viļņi, turklāt to biežums nepieauga līdz ar katru nākamo ārstēšanas kursu.
 • Sāpes krūtīs/diskomforta sajūta tika novērota ≤ 3% subjektu , blakusparadību biežumam samazinoties ar katru nakamo ārstēšanas kursu (≤ 1% līdz 4.ārstēšanas kursam).
 • Pētījuma laikā endometrija sabiezinājuma mediāna palika 7 un 8 mm robežās. Procentuāli subjekti ar ≥ 16 mm endometrija biezumu bija 7.4% (no visiem subjektiem) pēc pirmā ārstēšanas kursa un atgriezās zem skrīninga līmeņa (4.9%) nākamajos ārstēšanas kursos.
 • Līdz ar atkārtotiem ārstēšanas kursiem nepieauga nefizioloģisku izmaiņu biežums Tās tika novērotas 17.8% un 13.3% biopsiju pēc attiecīgi 2. un 4. ārstēšanas kursa un atjaunojās pēc ārstēšanas beigam.
 • Pētījuma ietvaros netika novērotas nozīmīgas izmaiņas laboratorijas parametros.

† Amenoreja tiek definēta kā ≥35 dienas ilgstošs periods bez asiņošanas (pieļaujama viena diena ar smērēšanos).
†2 Kontrolēta asiņošana tiek definēta kā smagas asiņošanas neesamība u maksimāli 8 dienas asiņošana ārstēšanas kursa pēdējo 56 dienu laikā.
‡ Dzīves kvalitāte tika mērīta ņemot vispārējo EQ-5D aptauju un aptauju par Dzemdes miomu simptomiem un ar veselību saistītu dzīves kvalitāti (UFS-QoL).
§ Sāpju skala tika mērīta ņemot saīsināto McGill sāpju aptauju.

Atsauces

 • 480 Atsauce 7 - Donnez J, et al. Fertil Steril 2016;105(1):165-173. e4 [PEARL IV PART 2]
 • 2907 Atsauce 45 – Donnez, J. et al. “Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids”. Fertil Steril 2015; 103(2):519-27 [PEARL IV, Part 1]